Privatlivspolitik

Denne persondatapolitik gælder for alle der har en relation til MICO såvel som besøgende på vores hjemmeside og vores sociale medier. MICO har også udarbejdet en intern Informationssikkerhedspolitik, som er en mere detaljeret gennemgang af vores sikkerhed og fungerer som et supplement til vores persondatapolitik.

MICO udarbejder desuden årligt en sikkerhedsrapport, der giver kunderne sikkerhed for at vi overholder de beskrevne retningslinjer i informationssikkerhedspolitikken, i IT-sikkerhedshåndbogen og i persondatapolitikken.

1. Hvem vi er

MICO er en IT-virksomhed, der fungerer som kundernes IT-afdeling. 
IT-systemer betragtes, næst efter medarbejderne, som MICOs mest kritiske ressource. Der lægges derfor vægt på driftssikkerhed, kvalitet, overholdelse af lovgivningskrav og på at systemerne er brugervenlige, dvs. uden unødigt besværlige sikkerhedsforanstaltninger.

2. Dataansvarlig

MICO Aps
Bådehavnsgade 42K, 1 sal
2450 København SV
Cvr.nr.
e-mail: support@mico.dk
Telefon: 36 18 09 00
Kontaktperson, GDPR: Sascha Hegner Specht: gdpr@mico.dk

3. Beskrivelse af behandlingen (formål)

Vi indgår en databehandleraftale med vores kunder, hvor i der står nærmere beskrevet hvilket oplysninger der indsamles om den enkelte kunde.  
Nedenfor har vi i store træk redegjort for de generelle behandlinger af oplysninger.

3.1. kundeoplysninger
Ved etablering af et samarbejde med en kunde vil kunden blive oprettet i vores sagsstyringssystem. På kunden vil en eller flere personer være tilknyttet, herunder relevante kontaktoplysninger på pågældende. Er du en af disse personer, vil vi behandle personoplysninger om dig.

Vi vil i forbindelse med en opgave behandle en række personoplysninger, relevant for at udføre den pågældende opgave.  

Vi behandler personoplysninger på grundlag af artikel 6.1.b (”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt…”)

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du er kunde hos os. Efter endt samarbejde opbevarer vi oplysningerne i mindst 5 år. Oplysninger registreret i vores sagssystem kan, efter anmodning, slettes inden de 5 år.  

3.2. Deltagere på kurser og seminarer
Når du deltager på et kursus eller et seminar hos os behandler vi dine kontaktoplysninger med de formål at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

I forbindelse med aktiviteten behandler vi kun almindelige personoplysninger. Oplysninger stammer enten fra dig selv, eller fra den virksomhed der har tilmeldt dig aktiviteten.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på art. 6.1.b (”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt…”), da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere aktiviteten og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi behandler dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at gennemføre den pågældende aktivitet og at evaluere det.

3.3. Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside
Når du benytter Hjemmesiden, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd. Læs mere i vores cookiepolitik.

4. Modtagere

I forbindelse med opfyldelse af en service-aftale eller en opgave, kan MICO få adgang til en række personoplysninger, herunder følsomme oplysninger. Alle ansatte på MICO er underlagt tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår MICO med drift af virksomheden samt af kundernes data.

Overførsel af data vil aldrig ske uden kundens viden herom.

Behandlingen sker på grundlag af art. 6.1.b. (”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt…”)

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte MICO på gdpr@mico.dk eller telefon +45 36 18 09 00

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.