Hvad kan MICO bidrage med?

Vi kommer ikke udenom det: Persondataforordningen (GDPR) vedrører os alle og er her for at blive. Alle virksomheder, foreninger, organisationer (alle med et cvr-nummer) skal leve op til forordningen. Især hvis I har med personoplysninger at gøre. Og det har rigtig mange – måske egentlig uden at tænke over det. For mange er det en uoverkommelig ting at overskue. MICO kan overskue det for dig.


Under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at behandling er i overensstemmelse med denne forordning. Disse foranstaltninger skal om nødvendigt revideres og ajourføres.

(Artikel 24 stk. 1 i GDPR forordningen)


I forbindelse med GDPR snakker man om at være “compliant”, altså at man som virksomhed lever op til forordningen – hele tiden. At være “compliant” er ikke noget man kan blive én gang og så er man dét. Det kræver løbende opfølgning og revidering.

GDPR-aftale med MICO

Det kan være en omstændig opgave at sætte sig ind i alle regler omkring GDPR og persondatabeskyttelsen.
Vi er dén medarbejder der udarbejder og følger op på de løbende kontroller. Dén der sikrer den information til medarbejderne der skal til for overholde sikkerheden. Vi tjekker op på jeres IT-sikkerhed.
Vi har en rådgiver siddende der løbende er opdateret på ændringer og anbefalinger fra Datatilsyn, EU og erhvervsstyrelsen og som har forståelse for den praktiske hverdag.
Vi har desuden samarbejde med advokater og revisorer på området og har derfor mulighed for at bistå all-around på GDPR-området.

Skræddersyede pakkeløsninger
MICO kan tage styringen på jeres GDPR og hjælpe jer godt i gang med arbejdet – og sørge for at I fortsat er “compliant”. Vi sammensætter den løsning der er bedst for jer.

Samarbejde
En GDPR-aftale er også en samarbejdsaftale. Vi vil sammen med jer finde de bedste løsninger for jeres GDPR. I kender behovene. Vi kender mulighederne. Sammen finder vi den rigtige løsning.

Startpakken
Vi starter med at gennemgå jeres nuværende niveau for GDPR ved at gennemgå en række spørgsmål (uden beregning).
Derefter vil vi kortlægge virksomhedens GDPR og foreslå en arbejdsproces for den dokumentation som forordningen stiller krav til samt evt. forslag til ændringer i arbejdsprocedurer (til gældende rabattimesats).
Når vi sammen vurderer at vi har den dokumentation der kræves, kan vi indgå en GDPR-aftale med fokus på support, drift og vedligeholdelse.

Startpakken indeholder f.eks. håndtering af: fortegnelse over behandlingsaktiviteter, databehandler-aftaler, gennemgang af privatlivspolitik, IT-sikkerheden og cookie-politiken og meget mere.
Måske har I allerede en del af det på plads, men mangler bare det sidste. Derfor skræddersyer vi “startpakken” til jer!

GDPR-serviceaftale
Ligesom med vores eksisterende supportafdeling, vil vores rådgiver kunne bistå med afklaring af diverse udfordringer og spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med GDPR.
GDPR er stadig meget nyt og der kommer løbende fortolkninger og vejledninger til overholdelse af forordningen. Vi vil løbende sørge for at I lever op til forordningen og lave opfølgende GDPR-tjek for at sikre at I er “compliant”.

Eksisterende kunde?
Er du allerede servicekunde hos MICO vil GDPR-pakken være et tilvalg til den eksisterende service-aftale.
“Startpakken” vil for den eksisterende kunde blive billigere, da vi hurtigere vil kunne afklare mange af de tekniske spørgsmål og mange af de tekniske foranstaltninger vil allerede være overholdt, eller være hurtigere at ændre, når MICO håndterer den tekniske service.

Ny kunde?
Et nyt samarbejde starter sjældent med forpligtende aftaler, men indledes i positiv forventning om et godt og fortsat samarbejde. Aftalen er således på prøve. I denne periode betaler du ikke noget abonnement, men blot for tidsforbruget til rabatsatsen.

Om GDPR-rådgiveren hos MICO

Sascha Hegner Specht, GDPR-rådgiver på MICO, har en baggrund som producent og administrativ leder i kulturbranchen, og har dermed en forståelse for driften af især små og mellemstore kulturinstitutioner – og for at ikke 2 steder er ens. Hun har senest taget en uddannelse i ”Plesner certifikat i persondataret” og har desuden diplom i informationssikkerhed “ISO/IEC27001”. Hun har derfor indgående kendskab til forordningen og forståelse for den praktiske hverdag i organisationen.

Rådgiveren arbejder selvfølgelig tæt sammen med de andre medarbejdere på MICO om jeres IT-sikkerhed.

Kilder og links