Forberedelse til Workshop om Datasikkerhed

Kære workshop-deltager,

I forbindelse med den kommende workshop følger hermed information om forløbet og om hvordan du kan forberede dig.

Dagsorden: 

Dørene åbner kl. 8:30, og der bydes på kaffe og brød

9 – 11: Grundelementerne i persondataforordningen
11-12: Datastrømsanalyse, behandlingsaktiviteter, risikovurderinger
12-13: Frokost
13-15: Dokumentationsarbejde. Vi begynder sammen at udarbejde den lovpligtige dokumentation, og vi undersøger, hvad der skal til for at komme i mål.

Forberedende materiale:

Datanalyse – Forretningsgangsbeskrivelse

Dataanalyse – Skema over behandlingsområder

Datanalyse – Skema over behandlingsområder – forklaring

Persondataforordningen sætter krav til organisationer om at opretholde informationssikkerhed i forbindelse med behandling af persondata. Organisationer bør sikre at der er styr på informationssikkerhed i alle arbejdsgange/arbejdsprocesser og datastrømme som involverer persondata, og skal kunne dokumentere arbejdet. Til dette brug kan vedlagte skabeloner bruges.

Vi gennemgår skemaerne på workshoppen og snakker om hvordan de skal udfyldes. Vi sætter også tid af til at deltagerne kan prøve at udfylde skemaet for en enkelt arbejdsgang.

Bemærk at arbejdsprocesser også dækker over processer, som er automatiseret. Hvis eksempelvis organisationens billetsystemer gør en masse uden at der er menneskehænder involveret, så er organisationen altså også ansvarlig for dette og skal have overblik over hvad der sker med data, og hvem data eksempelvis deles med.

Hver organisation kan forberede sig til workshoppen ved at overveje hvilke arbejdsgange man har, som involverer persondata. Det er ikke forventet at skabelonerne udfyldes 100% med alle arbejdsgange, men det kan være en god øvelse at prøve at liste alle arbejdsgange med en overskrift, samt at forsøge at udfylde skemaet ”Forretningsgangsbeskrivelse” for en enkelt arbejdsgang eller arbejdsprocess. På workshopen gennemgår vi hvad de enkelte dele af skemaet betyder og hvorfor de skal udfyldes. Vi vil også forsøge  at udfylde et skema sammen.

Det kan være en fordel at medbringe en bærbar med dokumenterne på. Alternativt vil der være papirudgaver og kuglepenne til rådighed.

Med venlig hilsen

Sanocast, Karsten Olsen

Mico, Jakob Milthers