Eksempler på tekst til personalehåndbog

Af Sascha Hegner Specht

Vedr. ansattes mails og data i ansættelsen

”Det er ikke tilladt at tilgå virksomhedens data på egne, private enheder uden forudgående tilladelse fra virksomheden. Gives tilladelsen er det pålagt den ansatte at følge de retningslinjer beskrevet i IT- sikkerhedshåndbogen” (eller hvad man har)

”Benyttes den personlige mails til private formål, skal medarbejderen tydeligt markere dette dokument (f.eks. e-mails) med PRIVAT”

”Ved en medarbejders ophør aftales det med den enkelte medarbejder hvordan data og enheder skal behandles i forbindelse med ophøret.
Som udgangspunkt holdes en mail aktiv i en kort periode (max 12 måneder) med et opsat autosvar. Adgang til fælles data lukkes så snart det vurderes unødvendigt med adgangen”.