Mange målgrupper, én hjemmeside

Salaam Filmfestival er kendt i hele Danmark for deres arbejde på landets skoler. Med deres filmprojekter og opsøgende arbejde udgør de en af de væsentligste platforme for en åben dialog i skolerne om globale udfordringer og kulturmøder i Danmark.

Salaam startede som en enkeltstående event i 2004. Afsættet var den ensporede tørklædedebat i medierne, og ønsket var at modvirke ensidigheden og mediestyringen af integrationsdebatten. Ved at vise film fra den store verden og kulturmødefilm produceret i Danmark ville Salaam skabe dialog og nye indsigter hos de danske skoleelever.

Ildsjæleprojektet voksede sig hurtigt stort og stærkt og forgrenede sig, og her 10 år senere udgør Salaam en paraply for et bredt arbejde:

SALAAM SKOLE kommer ud på skolerne med film, dialog og oplevelsesaktiviteter. SALAAM PRODUKTION laver danske versioner af film om udviklingslande og producerer undervisningsmateriale, og Salaam indgår derudover i en stærk arbejdsgruppe under Timbuktu Fonden, for at sikre den globale dimension i undervisningen i såvel læreruddannelsen som folkeskolen og i samarbejde medCenter for Kunst og Interkultur om mangfoldighed i og demokratisering af kulturlivet.

Men succéen er ikke ukompliceret: i takt med at organisationen, kerneydelserne og samarbejdsprojekterne er vokset, er det blevet sværere og sværere at nå ud til alle de forskellige aktører med den rigtige information på den rigtige måde.

Så Salaam kom til MICO med et ambitiøst ønske: Lav én samlet digital platform, som på en og samme tid er et overskueligt og lettilgængeligt arbejdsredskab for fortravlede skolelærere og med et bookingsystem som fungerer på alle computere og tablets, som kommunikerer professionelt og inspirerende med ministerier og internationale samarbejdspartnere…. OG som vækker skolebørns interesse med liv og farver og lækkert indhold på de sociale medier….

Solveig præsenterer den nye hjemmeside.
Solveig præsenterer den nye hjemmeside.

Leder af Salaam Solveig Thorborg var godt klar over at der lå en stor arbejdsopgave foran hende og medarbejderne: “Den nye digitale platform skulle kunne mange ting! Vi oplever et større og større behov for at fortælle vores mange forskellige samarbejdspartnere hvem vi er, og give dem adgang til de dele af vores database og bookingsystemer som netop DE hver især har brug for. Derudover har vi en større og større egenproduktion af film, inspirations- og undervisningsmateriale, som skal være digitalt tilgængeligt, og som skal fungere på kryds og tværs af sociale medier, streamingtjenester og vores egne nyhedstjenester. ”

Solveig er stolt af resultatet, som hun oplever løfter og samler Salaams arbejde, og peger fremad for hele organisationen. “Det er faktisk først nu, efter at man kan se den samlede hjemmeside, at vi selv har et overblik over hvor mangfoldige, komplicerede strukturer, udviklingsarbejder og samarbejder vi indgår ind i. Det har været en tidskrævende, men god og fantastisk sund process for os. Vi gik fra starten ind i projektet med et åbent sind og lyttede meget til hvad MICOs folk mente om vores kommunikationsbehov.  Vi er gode til at formidle film og skabe dialog, vi er ikke nødvendigvis eksperter i digitalt informationshieraki og menustrukturer, eller i hvordan vi møder vores mange forskellige interessenter digitalt.”

Især er Solveig stolt af at hjemmesiden har fået ros i undervisningskredse.

“Vi ville selvfølgelig gerne brande os selv, og fortælle hvem vi er på en måde som tiltrækker nye samarbejdspartnere. Men det altafgørende for os er hverdagen for vores primære brugere. Skolelærere sidder ikke altid på et fint kontor med en stor stationær skærm og arbejder, og det er heldigvis lykkedes at give dem en nem og overskuelig platform at arbejde på, uanset hvor, hvornår og hvorfra de arbejder.”

Solveig afslutter med en eftertanke på de særlige vilkår som Salaam arbejder i.

“Vi er en kreativ virksomhed  og en organisation med mange ildsjæle. Det giver mange muligheder, men det fører også nogle helt bestemte begrænsninger med sig. Der er simpelthen nogle kasser, vi ikke passer ind i. Vi har brug for IT-løsninger og kommunikationsløsninger som passer til vores virkelighed – og vi har brug for samarbejdspartnere som forstår os og som går til opgaverne med glæde og begejstring, uden at vi først skal forklare op og ned af stolper. Det har betydet rigtigt meget at MICO har haft en stor viden om mulighederne for at lave IT-løsninger som passer til præcis os, og en kreativ glæde over at kunne skabe lige præcis den platform vi havde brug for.”