Blog

Nyheder, vejledninger og idéer fra MICO

God praksis med adgangskoder

Center for Cybersikkerhed har i oktober 2019 revideret deres vejledning for adgangskoder. Vejledningen...

GDPR-Workshop 2019

Er du kommet i gang med GDPR, eller er behandlingshjemmel, behandlingsfortegnelser og databehandleraftaler...

Adgang til ansattes data i forbindelse med ophør

Det hænder jo (desværre) at man må sige farvel til en medarbejder. Men hvad siger lovgivningen egentlig om...

Er Dropbox sikker?

Det er muligt at være GDPR compliant og bruge dropbox, men man...

Sikkerhed på mobile enheder

Mobile enheder (Smartphones, tablets) bruges i stigende grad til de samme opgaver, som vi bruger vores...

“Genbrug” af personoplysninger

Må du genbruge oplysninger du har fået ved et salg til markedsføring og må du arkivere deltagerlister fra...

Sikker mail

Persondataforordningen skærper kravet om at sende mails sikkert – at man er sikker på at der ikke er...

Misledende GDPR-brev i omløb

En kunde har med posten modtaget en opkrævning på noget der ligner en regning for at blive...

Har I en slettepolitik?

Sletning af data er en stor del af persondataforordningen og I bør derfor udforme en slettepolitik og...

Brug af billeder på nettet

Hvordan er reglerne egentlig om brug af billeder på hjemmeside, facebook m.m....