1 million danskeres friluftsliv samlet på 2 servere

Hver 5. dansker dyrker friluftsliv som medlemmer af en forening.
1 million danskere dyrker friluftsliv som aktiv hobby, og endnu flere bruger naturen udenfor foreningerne – til motion, familiehygge og stille øjeblikke til havs og i skovene – friluftslivet har stor betydning for samfundet og for den enkelte dansker.

Friluftsrådet er paraplyorganisationen for de 91 foreninger som arbejder med at fremme friluftslivet i Danmark, og på sekretariatet i Sydhavnen arbejder 45 ansatte på at påvirke naturlovgivningen i stat og kommuner, uddanne naturvejledere, koordinere projekter og fondsmidler i lokalkredsene og oplyse borgerne om deres rettigheder og pligter i den danske natur. Man samarbejder også internationalt om naturbeskyttelse i u-landene og forskning i friluftsliv i Norden.

Da MICO overtog Friluftsrådets interne IT, blev det starten på et tilfredsstillende samarbejde for begge parter.

En stor og kompleks organisation stiller store krav til IT-infrastrukturen, og som forening har Friluftsrådet særlige behov i forhold til registrering og håndtering af data.

Den første opgave var derfor at sortere og skelne mellem vigtige data og overflødig information: 12 store brummende servere kunne reduceres til to, efter at der var sorteret effektivt i datamængderne, og nogle arbejdsgange var blevet forenklet.

Jakob Simonsen, afdelingsleder for friluftsaktiviteterne, husker tilbage på den første tid med MICO som IT-partner:
“Min oplevelse var, at efter MICO havde været på banen et stykke tid vendte folk simpelthen mundvigene opad. Fordi tingene kom til at virke. Selv de små ting blev ordnet – og det var en kæmpelettelse at folk ikke længere skulle taste skriftlige indrapporteringer ind med de ting som ikke virkede. “skal vi virkelig bare ringe?”… det var kæmpestort, og en klar forbedring i vores hverdag.”
Det passer Friluftsrådets medarbejdere godt at kunne ringe ind, og Jakob Simonsen er tilfreds med at mange småting kan ordnes over fjernadgang. Dog ser han et som en ulempe at det kan være lidt svært at trænge igennem mandag morgen – at telefonerne er lukkede på det værste tidspunkt på ugen. “Mandag morgen er lige præcis der hvor vi er her allesammen og der er en vis sandsynlighed for at der er brug for at ringe. Så det er lidt upraktisk. Men i det store hele vil jeg sige at der er blevet en dejligt tavshed – jeg hører simpelthen ikke om problemer længere. Og det må jo være fordi tingene fungerer”

Friluftsrådet er for længst optagede af andre projekter end at lære den nye IT-leverandør at kende: “Vi har ikke nogen ambition om at være førende på IT-området overhovedet. Vi er slet ikke optagede af om det er en god eller smart IT-løsning eller ej; det skal bare virke. Det skal virke godt og det skal gøre det som det skal, så vi kan udføre vores arbejde”.

Jakob Simonsen glæder sig over at han fulgte sin intuition da han skulle vælge samarbejdspartner: “I den indledende forhandling var det lidt svært at gennemskue serviceaftalerne fordi de var under forandring. Og det hele virkede sympatisk, men måske også lidt løst i forhold til andre udbydere. Så jeg lagde meget vægt på at vi kunne komme ud aftalen igen hvis vi ikke var tilfredse. Men min intuition sagde mig at det var en god ide, og det har holdt stik. Jakob fra MICO er en meget troværdig person og han er meget opmærksom på at han ikke går i teknikermode når han taler med folk. For jeg er ligeglad med teknik. Jeg er ikke IT-ekspert, jeg er mere optaget af hvilke værdier firmaet styrer efter. Og MICOs værdier passer godt til os.”